KNX ENO 630 (16 jednosmernih kanala)


Jedinica KNX ENO 630 služi kao jednosmerni prolaz između EnOcean radio uređaja i KNX / EIB magistrale. Pomoću ovog uređaja komande i izmerene vrednosti bežičnih senzora EnOcean mogu se preneti na KNX magistralu, na primer, za kontrolu KNX aktuatora.

Za senzore EnOcean uređaj je zasnovan na takozvanim profilima opreme EnOcean (EEP). Implementirani profili su uglavnom navedeni u tehničkim listovima senzora. Za kontrolu EnOcean aktuatora oponašaju se odgovarajući EEP-ovi.

To znači da mrežni prolaz šalje radio telegrame poput dugmeta ili kontakta kroz prozor. Pored toga, mrežni prolaz podržava logičke i kontrolne funkcije i ima radio repetitor.

Širok spektar funkcija u malom kućištu

KNX ENO 630 je organizovan u 16 ​​kanala. Svakom kanalu se može dodeliti jedna od sledećih funkcija:

Veza od senzora EnOcean do KNX:

• Prebacivanje i kontaktne funkcije

○ Prebacivanje
○ Zatamnjenje
○ Okidač gore / dole
○ Scena

• Kontakti prozora
• Prozorske ručke
• Prekidači sa ključnim karticama
• Ressure prekidači
• Senzori temperature
• Senzori vlažnosti
• Svetlosni senzori
• Senzori za prisustvo
• Senzori za gas
• Uređaji za kontrolu sobe
• Automatizovani brojači uređaja
• Senzori okoline (meteorološka stanica)
• Digitalni ulazi

Kontrola / logika:

• Tajmer

○ Kašnjenje
○ Kolo za praćenje

• Kontrola

○ Kontrola osvetljenja

• Logičke funkcije

○ Kapije (npr. AND, OR, XOR)
○ Isključi

Ostalo:

• Okidač
• Enkoder
• Pas čuvar

Konfiguracija uređaja i kanala vrši se pomoću softvera ETS preko KNX magistrale. Za učenje bežičnih komponenti koriste se tasteri i ekran u uređaju.

Montaža i povezivanje

Montaža se može izvršiti na zidnu površinu (npr. opeka ili drvo). Montažne rupe se podudaraju sa 55 mm kutijom. Napajanje uređaja realizuje se preko magistrale.

Funkcija repetitora

Funkcija repetitora koristi se za veće razdaljine između senzora i aktuatora. KNX ENO 630 je takozvani radio-repetitor nivoa 1.

Funkcija nadgledanja magistrale

Integrisana funkcija nadgledanja magistrale koristi se za dijagnostiku sistema direktno na uređaju. Uređaj može prikazivati i EnOcean telegram kao i KNX telegrame.

Konfiguracija: KNX ENO Tool

Softver KNX ENO Tool može se koristiti za konfigurisanje veza između različitih EnOcean-senzora i KNX / EIB EnOcean-Gatevai KNX ENO 626/630/632/6347636. Konfiguracija uređaja mrežnog prolaza može se čitati, modifikovati, izvoziti i sačuvati na istom ili drugom mrežnom prolazu. EnOcean Bus Monitor prikazuje EnOcean Telegrame koji se šalju preko KNX magistrale.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastično, belo
• Površinska montaža, odgovara na 55 mm kutiju
• Dimenzije: 81 x 81 x 25 mm

Napajanje

• KNX autobus približno 12 mA

Konektori

• Konektor za KNX magistralu (crvena / crna)

RF interfejs

• EnOcean, ISM opseg 868.3 MHz, ASK
• Izlazna snaga: 3dBm

Dokumentacija

• Art.-Nr. 5129 EAN 42 6026277 129 2
Tehnički podaci
Uputstvo
• Baza podataka za ETS3 i za ETS4 / 5
KNX ENO Tool
CE deklaracija