KNX PowerSupply 365


KNX PowerSupply 365 je 640 mA magistralno napajanje sa visokom efikasnošću i malim uticajem na životnu sredinu od samo 4 jedinice (72 mm). Uređaj ima integrisanu prigušnicu sabirnice i dodatno pruža izlaz za pomoćno napajanje.

Tri višebojne LED diode na prednjoj strani pokazuju stanje uređaja. Oni signaliziraju preopterećenje upozorenjem, prekoračenjem temperature, brzojavnog prometa i statusom resetovanja. Dva tastera omogućavaju resetovanje linije KNX.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj montiran na DIN šinu, širina: 4 modula (72 mm)
• Težina: približno 260g

Korisnički interfejs

• Dva tastera za resetovanje KNX linije
• Dva višebojna LED

Konektori

• Utikač za spoljno napajanje 230V AC
• Konektor za KNX TP (crveni / crni)
• Konektor za pomoćnu izlaznu snagu (žuta / bela)

Dokumentacija

• Art.-Nr. 5335 EAN 42 6026277 335 7
Tehnički podaci
Uputstvo
• Baza podataka za proizvod: ETS4.2/5
CE-Declaration