KNX IO 410


KNX IO 410 (4I) je kompaktni binarni ulaz sa 4 kanala za upravljanje svetlima, zatvaračem itd. Ulazi se mogu povezati na konvencionalne prekidače sa spoljnim naponom od 12 do 230 V. Takođe je moguće koristiti ga kao brojač impulsa. Dva tastera i tri LED lampice omogućavaju lokalni rad i vizuelizaciju stanja uređaja. Pored ulaznih kanala, uređaj uključuje 16 nezavisnih funkcija za logiku ili tajmer.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj na DIN šinu, širina: 1 modul (18 mm)
• Težina: približno 50g

Korisnički interfejs

• Dva tastera za podešavanja uređaja
• Tri višebojne LED diode
• KNX LED za programiranje i ključ za programiranje KNX

KNX

• Model sistema uređaja tip B
• Kompatibilan sa ETS 4.2 (ili novijim)

Konektori

• Konektor za KNX magistralu (crvena / crna)
• Priključni vijčani konektor (3 pola) za binarni ulazni kanal 1 i 2
• Priključni vijčani konektor (3 pola) za binarni ulazni kanal 3 i 4

Ulazni kanali (binarni ulaz)

• Napon: 12 .. 230 V = ~
• Struja: < 1 mA

Dokumentacija

Tehnički podaci
• Art.-Nr. 5230 EAN 42 6026277 230 5
• Baza podataka za proizvod: ETS4.2/5
Uputstvo
CE deklaracija