KNX USB Interface 312


KNX USB interfejs 312 je interfejs za podatke između računara ili laptopa i KNX instalacione magistrale. Može se koristiti kao programski interfejs za ETS® softver verzije 3 (ili novije) i podržava KNX duge okvire. Dugi telegrami omogućavaju brže preuzimanje na uređaje koji mogu da prime te telegrame.

LED diode na uređaju pokazuju radni status i komunikacijske greške na magistrali. USB konektor je galvanski izolovan od KNX magistrale.

Napomene za programere

KNX USB komunikacija zasniva se na HID i cEMI kodiranju telegrama prema KNX specifikaciji. Za integrisanje KNX USB interfejsa u programe koji se izvode na Windows-u ili Linux-u, Weinzierl nudi SDK kDrive za više platformi.

Pored telegramskog interfejsa putem cEMI-a, KNX USB interfejs 312 uključuje kompletni KNX-ov stek sa komunikacionim objektima i BAOS protokolom V2. Tako uređaj nudi mogućnost proširenja uređaja sa USB vezom na pune KNX uređaje, koje čak može da programira ETS. Za više informacija o ovom rešenju i dostupnim SDK-ovima kontaktirajte nas.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj na DIN šinu, širina: 1 TE

Indikatori

• LED (višebojni) za USB
• LED (višebojni) za KNX

KNX

• Srednji TP
• Dugačak okvir
• Server objekta: BAOS V2
• Model uređaja: Sistem B

Napajanje

• USB < 15 mA
• KNX < 3mA

Konektori

• KNX konektor
• USB konektor tip B

Dokumentacija

Svet BAOS-a
• Alat za testiranje binarnog protokola KNX i BAOS: Net'n Node
Opis protokola: KNX BAOS Binarni
SDK za binarne usluge BAOS