KNX Multi IO 580


KNX IP Multi IO 580 je univerzalni binarni interfejs za kontrolu zgrade. Pruža 48 I/O linija. Svaka linija se može koristiti kao binarni ulaz, kao i kao binarni izlaz. Periferne jedinice mogu se napajati spoljnim naponom od 24 V⎓. Kanali koji su konfigurisani kao ulazi mogu se koristiti za upravljanje svetlima ili roletnama putem KNX mreže. Takođe se mogu koristiti za brojanje impulsa, npr. kao interfejs za brojila energije. Kanali koji su konfigurisani kao izlazi mogu direktno pokretati signalne LED diode, spoljne releje za spajanje (npr. Multi IO Extension 590) ili releje jalousie (Multi IO Extension 592).

Uređaj radi koristeći srednji KNX IP. Može se konfigurisati pomoću ETS-a sa izvornim parametrima i standardnim grupnim objektima. Takođe KNX šema adresiranja, zasnovana na pojedinačnoj adresi uređaja i grupnim objektima, je nepromenjena. Lako čitljiv OLED ekran na prednjoj ploči omogućava ručno testiranje instalacije.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj na DIN šinu, širina: 6 modula (108 mm)
• Težina: približno 260g

Kontrole i indikatori

• LED displej sa četiri tastera
• KNX LED za programiranje

KNX

• Srednja IP
• Dugački ram
• Model uređaja: Sistem B.
• Kompatibilan sa ETS 4.2 (ili novijim)

Napajanje

• Napajanje za I/O linije: 24 V⎓, ca. 45 mA bez opterećenja

Konektori

• LAN RJ-45 utičnica
• Priključni vijčani konektor (4 pola) za napajanje
• Priključni vijčani konektor (12 polova) za I/O linije

I/O linije

• Izlaz: otvoreni odvod, max. 100 mA, uklj. leteća dioda
• Ulaz: uklj. pull-up otpornik

Dokumentacija

• Art.-Nr. 5238 EAN 42 6026277 238 1
Tehnički podaci
Uputstvo
Beli papir: KNX preko IP-a
• Baza podataka za proizvod: ETS4.2/5
CE deklaracija