KNX PowerSupply USB 367


KNX PowerSupply USB 367 je napajanje sabirnice od 640 mA sa visokom efikasnošću i malim otiskom od samo 4 jedinice (72 mm). Uređaj ima prigušnicu magistrale, integrisani USB interfejs (Micro USB konektor) i dodatno obezbeđuje izlaz za pomoćno napajanje.

Funkcije napajanja, dijagnoze i logike

KNX PowerSupply USB 367 je napajanje sabirnice od 640 mA sa visokom efikasnošću i malim otiskom od samo 4 jedinice (72 mm). Uređaj ima prigušnicu magistrale, integrisani USB interfejs (Micro USB konektor) i dodatno obezbeđuje izlaz za pomoćno napajanje.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastično
• Uređaj montiran na DIN šinu, širina: 4 modula (72 mm)
• Težina: približno 260g

Korisnički interfejs

• Četiri tastera za podešavanja na uređaju
• OLED displej
• KNX LED za programiranje

KNX

• Model sistema uređaja tip B
• Kompatibilan sa ETS 4.2 (ili novijim)
• Dugačak okvir

Konektori

• Utikač za spoljno napajanje 230V AC
• Konektor za KNX TP (crveni / crni)
• Konektor za pomoćnu izlaznu snagu (žuta / bela)
• Mikro USB konektor

Dokumentacija

• Art.-Nr. 5219 EAN 42 6026277 219 0
Tehnički podaci
Uputstvo
• Baza podataka za proizvod: ETS4.2/5
CE-Declaration