KNX IP Interface 732 secure


KNX IP Interface 732 secure služi kao siguran interfejs između LAN-a (IP, Ethernet) i KNX-a i može se koristiti kao programski interfejs za ETS®. Kao KNX siguran interfejs (tuneliranje), uređaj sprečava neovlašćeni pristup sistemu. Veza između računara i interfejsa je šifrovana. Opcija zaštite može se aktivirati ili deaktivirati u ETS-u.

Sa KNX IP Interface 732 secure, KNX magistrali se može pristupiti sa bilo koje tačke LAN-a. Šifrovanje takođe omogućava sigurno programiranje putem Interneta. Uređaj se odlikuje kompaktnim dizajnom širine samo 1 KS (18 mm), a napaja ga KNX magistrala. Dugmad i LED diode na uređaju omogućavaju lokalnu dijagnozu trenutnog radnog stanja i mogućih grešaka u komunikaciji.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj montiran na DIN šinu
• Širina: 1 modul (18 mm)

Kontrole i indikatori

• 2 dugmeta i 3 LED diode, višebojne
• Dugme za programiranje KNX-a sa LED-om (RD)

Ethernet

• 100BaseT (100 MBit/s)
• Podržani Internet protokoli ARP, ICMP, IGMP, UDP / IP, TCP / IP, DHCP i automatski IP

KNX

• Srednji TP
• KNXnet / IP tuneliranje
• Dugačak ram
• KNX IP sigurnost (AES-128)
• Tuneliranje V2, Core V2
• Do 8 veza istovremeno

Napajanje

• Od KNX Bus, otprilike 20 mA

Konektori

• KNX konektor sabirnice
• LAN RJ-45 utičnica