KNX Modbus RTU Gateway 886


KNX Modbus RTU Gateway 886 je kompaktan KNX / Modbus mrežni prolaz sa 250 slobodno podesivih kanala (KNX tačke podataka). Uređaj omogućava jednostavnu integraciju Modbus uređaja koji podržavaju RTU protokol preko RS-485 u KNX instalacije. Može se koristiti kao 'Modbus master' ili 'slave'.

Dodela između KNX objekata i Modbus registara vrši se putem parametara u ETS-u - nije potreban dodatni alat. Konfiguracija se takođe može izvesti i uvesti preko DCA (Device Configuration App, SV ekstenzija u ETS-u). Uređaj omogućava interpretaciju i skaliranje Modbus podataka prema tipovima tačaka podataka KNX standarda.

Weinzierl Modbus Gateway Config Tool


Weinzierl Modbus Gateway Config Tool je takozvani DCA (Device Configuration AddIn) za ETS. Ovim je moguće izvesti konfiguraciju baze podataka Weinzierl KNX Modbus RTU Gateway 886 i uvesti je u drugi mrežni prolaz. Weinzierl Modbus Gateway Config Tool dostupan je na mreži za besplatni download u mrežnoj prodavnici KNX Association u okviru Shop / ETS Apps (neophodno je kreiranje korisničkog naloga).

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj na DIN šinu, širina: 18 mm

Kontrole i indikatori

• 2 dugmeta i 3 LED diode, višebojne
• KNX dugme za programiranje sa LED-om (crveno)

Modbus

• Tip: RTU
• RS-485, 1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 56.0 / 115.200 kBit/s
• Master ili Slave
• Master: do 25 pomoćnih uređaja
• Do 250 kanala

Napajanje

• KNX autobus približno 4 mA
• Modbus pomoćno napajanje 12-24 V⎓, 5 mA

Konektori

• Konektor za KNX magistralu (crvena / crna)
• Priključni vijčani konektor (3 pola) za Modbus
• Priključni vijčani konektor (3 pola) za napajanje

Dokumentacija

• Art.-Nr. 5256 EAN 42 6026277 256 5
Tehnički podaci
Uputstvo
• Baza podataka za proizvod: ETS5
CE deklaracija