KNX IO 411


KNX IO 411 (4Ii) je kompaktan binarni ulaz sa 4 kanala za upravljanje svetlima, zatvaračem itd. Pomoću konvencionalnih prekidača ili kontakata. Ulazi su dizajnirani za suve kontakte. Moguće je koristiti i brojač impulsa. Može se koristiti za povezivanje merača energije sa izlazom S0 ili anemometra.

Dva tastera i tri LED lampice omogućavaju lokalni rad i vizuelizaciju stanja uređaja. Pored ulaznih kanala, uređaj uključuje 16 nezavisnih funkcija za logiku ili tajmer.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj na DIN šinu, širina: 1 modul (18 mm)
• Težina: približno 50g

Korisnički interfejs

• Dva tastera za podešavanja uređaja
• Tri višebojne LED diode
• KNX LED za programiranje i ključ za programiranje KNX

KNX

• Model sistema uređaja tip B
• Kompatibilan sa ETS 4.2 (ili novijim)

Konektori

• Konektor za KNX magistralu (crvena / crna)
• Priključni vijčani konektor (3 pola) za binarni ulazni kanal 1 i 2
• Priključni vijčani konektor (3 pola) za binarni ulazni kanal 3 i 4

Ulazni kanali (binarni ulaz)

• Kontaktni napon: SELV
• Dužina žice: 20 m

Dokumentacija

Tehnički podaci
• Art.-Nr. 5231 EAN 42 6026277 231 2
• Baza podataka za proizvod: ETS4.2/5
Uputstvo
CE deklaracija