KNX IP LineMaster 762


KNX IP LineMaster 762 kombinuje centralne funkcije KNX magistrale u kompaktnom uređaju (6TE): napajanje sabirnice od 640 mA sa prigušnicom, IP ruterom i IP interfejsom. Pored napona sabirnice, napajanje ima i pomoćni izlaz napona. IP ruter u uređaju omogućava prosleđivanje telegrama između različitih linija putem LAN-a (IP) kao brze okosnice. Preko funkcije interfejsa, KNX liniji se može direktno obratiti sa računara (npr. Sa ETS verzijom 4.2 ili novijom).

Uređaj radi prema KNXnet / IP specifikaciji koristeći jezgro, upravljanje uređajem, tuneliranje i rutiranje. Konfiguracija se vrši pomoću ETS-a (verzija 4.2 ili novija). Lako čitljiv OLED ekran na prednjoj strani omogućava prikaz radnih parametara lokalno na uređaju.

Napajanje sa prigušnicom

Napajanje sa visokom efikasnošću KNX IP LineMaster 762 pruža napon sabirnice od 29 V za sistem KNX i dodatni izlaz sa pomoćnim naponom za napajanje drugih uređaja. Posebni uslovi rada kao što su kratki spoj, preopterećenje ili prekomerna temperatura beleže se i mogu se očitati sa ekrana. Takođe se prikazuje trenutna potrošnja struje. Resetovanje povezanih čvorova sabirnice je moguće preko tastature.

KNX IP ruter

KNX IP LineMaster 762 integrisani KNX IP ruter omogućava prenos telegrama na druge linije putem LAN-a (IP) kao brzu okosnicu (KNXnet / IP routing). KNX IP LineMaster 762 na taj način takođe preuzima funkciju KNX linijske spojnice.

KNX IP interfejs

KNX IP LineMaster 762 se može koristiti kao interfejs za pristup magistrali preko IP-a. KNX sistem se može konfigurisati i nadgledati sa bilo kog računara u LAN-u (KNXnet / IP tuneliranje).

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj na DIN šinu, širina: 6 modula (108 mm)
• Težina: približno 300 g

Korisnički interfejs

• Četiri tastera za podešavanja na uređaju
• OLED displej
• KNX LED za programiranje

Ethernet

• 100BaseT (100Mbit / s)
• 6 KNXnet / IP tunelskih veza

KNX

• Srednji IP / TP
• Tabela filtera 8 kBite (64k adrese grupe)
• Kompatibilan sa ETS 4.2 (ili novijim)
• Dugačak ram

Konektori

• Utikač za spoljno napajanje 230 V AC
• Konektor za KNX TP (crveni / crni)
• Konektor za pomoćnu izlaznu snagu (žuta / bela)
• LAN RJ-45 utičnica

Dokumentacija

• Art.-Nr. 5212 EAN 42 6026277 212 1
Tehnički podaci
Uputstvo
Prezentacija: KNX i IP
Beli papir: KNX preko IP-a
• Baza podataka za proizvod: ETS 3 i za ETS 4.2/5
Besplatni SDK: kDrive
Daljinski pristup pomoću ETS-a
CE deklaracija