KNX Multi IO 570


KNX TP Multi IO 570 je univerzalni binarni interfejs za kontrolu zgrade. Pruža 48 I/O linija. Svaka linija se može koristiti kao binarni ulaz, kao i kao binarni izlaz. Periferne jedinice mogu se napajati spoljnim naponom od 24 V⎓. Kanali koji su konfigurisani kao ulazi mogu se koristiti za upravljanje svetlima ili roletnama putem KNX mreže. Takođe se mogu koristiti za brojanje impulsa, npr. kao interfejs za brojila energije. Kanali koji su konfigurisani kao izlazi mogu direktno pokretati signalne LED diode, spoljne releje za spajanje (npr. Multi IO Extension 590) ili releje jalousie (Multi IO Extension 592).

Integrisani USB interfejs omogućava uspostavljanje dvosmerne veze između računara i KNX magistrale. USB konektor ima galvansko odvajanje od KNX magistrale. I ETS (verzija 4.2 ili novija) ​​i alati za vizuelizaciju podržavaju ovaj interfejs. Konfiguracija uređaja se vrši pomoću ETS-a, moguće je lokalno preuzimanje. Lako čitljiv OLED ekran na prednjoj ploči omogućava ručni rad za testiranje instalacije.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj na DIN šinu, širina: 4 modula (72 mm)
• Težina: približno 200g

Kontrole i indikatori

• LED displej sa četiri tastera
• KNX LED za programiranje

Napajanje

• KNX autobus približno 6 mA
• Napajanje za I/O linije: 24 V⎓, ca. 25 mA bez opterećenja

KNX

• Srednji TP
• Dugački ram
• Model uređaja: Sistem B.
• Kompatibilan sa ETS 4.2 (ili novijim)

Konektori

• Konektor za KNX magistralu (crvena / crna)
• Priključni vijčani konektor (4 pola) za napajanje
• Priključni vijčani konektor (12 polova) za I/O linije
• Konektor za USB 2.0 Micro-B

I/O linije

• Izlaz: otvoreni odvod, max. 100 mA, uklj. leteća dioda
• Ulaz: uklj. pull-up otpornik

Dokumentacija

• Art.-Nr. 5267 EAN 42 6026277 267 1
Tehnički podaci
Uputstvo
• Baza podataka za proizvod: ETS4.2/5
CE deklaracija