KNX IP Interface 731


KNX IP interfejs 731 ima širinu od samo 1 modula (18 mm) i napaja ga KNX magistrala. Uređaj je interfejs između IP-a i KNX-a i može se koristiti kao programski interfejs za ETS® softver. KNX magistrali možete pristupiti sa svake tačke Vaše LAN mreže. Pored toga, KNX IP interfejs 731 Vam omogućava programiranje KNX magistrale preko Interneta. Dugmad i LED diode na uređaju omogućavaju lokalnu dijagnozu, uključujući radni status i greške u komunikaciji.

Tehnički podaci

Fizičke karakteristike

• Kućište: plastika
• Uređaj montiran na DIN šinu
• Širina: 1 modul (18 mm)

Kontrole i indikatori

• 2 dugmeta i 3 LED diode, višebojne
• Dugme za programiranje KNX-a sa LED-om

Ethernet

• 10BaseT
• 5 KNXnet / IP tunelskih veza

KNX

• Srednji IP / TP
• Dugačak ram

Napajanje

• Od KNX Bus, otprilike 15 mA

Konektori

• KNX konektor sabirnice
• LAN RJ-45 utičnica

Dokumentacija

• Art.-Nr. 5242 EAN 42 6026277 242 8
Tehnički podaci
Uputstvo
• Baza podataka za proizvod: ETS 3 i za ETS 4/5
Prezentacija: KNX i IP
Beli papir: KNX preko IP-a
Daljinski pristup pomoću ETS-a
Besplatni SDK: kDrive
CE deklaracija